ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (Σωκράτης)

Forum | onderwijs

Het visitatiebezoek

Geplaatst op 09-05-2013

Van 6 tot 8 mei 2013 werd de opleiding Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen doorgelicht door een visitatiecommissie. De commissie hield afzonderlijke gesprekkken met de verschillende geledingen die bij het onderwijs betrokken zijn, gaande van studenten en afgestudeerden tot en met het faculteitsbestuur. Het bezoek werd afgesloten met een mondelinge rapportering van de eerste voorlopige bevindingen. En deze bevindingen waren heel positief! Een mooi resultaat van een lang volgehouden proces.