ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (Σωκράτης)

Forum | Occupy movements

The year of dreaming dangerously

Geplaatst op 12-06-2013

the-year-of-dreaming-dangerouslyAanbevolen  voor wie een exacte voorspelling van de burgeroorlog in Turkije wil lezen, vanuit een Hegel-Marx perspectief.

Slavoj Zizek,  The Year of Dreaming Dangerously, London: Verso 2012. (o.a. verkrijgbaar bij ‘De Groene‘)

Lees meer over «The year of dreaming dangerously»