ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (Σωκράτης)

Forum | moraalfilosofie

Working at the Base of the Pyramid

Geplaatst op 25-02-2014

Working-at-the-base-of-the-pyramid-1Working at the Base of the Pyramid: A Vocation of the Business Leader?

UCSIA en het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen nodigen u op van harte uit voor de lezingen van de professoren Patricia Werhane en Geert Demuijnck, die momenteel de Leerstoel Jef Van Gerwen bekleden.

Donderdag 27 maart 2014, 18:00u-20:00u

Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Deelname is gratis.

Info & online inschrijven

 

 

Moraal en religie in de Verlichting

Geplaatst op

29 maart 2014, Hof Van Liere

spinoza_1

Georganiseerd door het Departement Wijsbegeerte en het Centrum Pieter Gillis

09.45 – Welkom

10.00. Piet Steenbakkers, ‘God als ethisch ideaal: Spinoza over de gespannen verhoudingen tussen godsdienst en moraal’

11.00 Koffie

11.30. Willem Lemmens, ‘Over bijgeloof en enthousiasme: Humes morele kritiek van de religie’

12.30 Lunch

14.00. Geert Van Eekert, ‘Kant over religie, zelfbedrog en bijgeloof’

15.00 Koffie

15.30. Walter Van Herck, ‘Religie en atheïsme in de Encyclopédie’

16.00 Slot

(Toegang gratis – gelieve uw aanwezigheid te melden aan livia.verbrugge@uantwerpen.be)

Kierkegaard: kiezen of niet-kiezen, dat is de kwestie.

Geplaatst op 01-10-2013

KierkegaardDatum: 22 oktober, van 18h -20h

Organisatie / co-organisatie: Centrum voor Ethiek

Locatie: Grauwzusters Promotiezaal – Lange Sint-Annastraat 7 – 2000 Antwerpen

Kennismaking met de existentiefilosofie van Søren Kierkegaard waarin het begrip keuze een centrale rol speelt, door prof. dr. Johan Taels. Kierkegaards analyse van dit begrip is meer dan ooit actueel. Kiezen, meent hij, is geen zaak van zelfcreatie , maar van zelfbeaming, niet enkel een kwestie van reflectie, maar ook van passie, geen vrucht van grote kennis, maar van authentieke zingeving.

Prof. dr. Johan Taels is hoogleraar, verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen en sinds vele jaren vertrouwd met het denken en het oeuvre van S. Kierkegaard, waarvan dit jaar de 200ste geboortedag wordt herdacht.

Inkomprijs: Vrije bijdrage.

Inschrijven vóór 18 oktober : livia.verbrugge@antwerpen.be

The Reasons of Love

Geplaatst op 30-04-2013

k7749

Een parel van een filosofisch werkje! (Martin M)

This beautifully written book by one of the world’s leading moral philosophers argues that the key to a fulfilled life is to pursue wholeheartedly what one cares about, that love is the most authoritative form of caring, and that the purest form of love is, in a complicated way, self-love.

Harry Frankfurt writes that it is through caring that we infuse the world with meaning. Caring provides us with stable ambitions and concerns; it shapes the framework of aims and interests within which we lead our lives. The most basic and essential question for a person to raise about the conduct of his or her life is not what he or she should care about but what, in fact, he or she cannot help caring about.

The most important form of caring, Frankfurt writes, is love, a nonvoluntary, disinterested concern for the flourishing of what is loved. Love is so important because meaningful practical reasoning must be grounded in ends that we do not seek only to attain other ends, and because it is in loving that we become bound to final ends desired for their own sakes.

Frankfurt argues that the purest form of love is self-love. This sounds perverse, but self-love – as distinct from self-indulgence – is at heart a disinterested concern for whatever it is that the person loves. The most elementary form of self-love is nothing more than the desire of a person to love. Insofar as this is true, self-love is simply a commitment to finding meaning in our lives.(P.U.P.)

Harry Frankfurt, The Reasons of Love, Princeton: Princeton University Press, 2004, 101 p.