ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (Σωκράτης)

Forum | literatuur

Bloomsday

Geplaatst op 04-06-2013

Bloomsday-ReJoyce
Een dag in het teken van James Joyce en Ulysses.

12h – 16h30: Voorleesmarathon met o.a. Alain Verschoren, Kristien Hemmerechts, Tom Hannes,…
16h30: Receptie
17h: Vertalersgesprek, Geert Lernout in gesprek met Robbert-Jan Henkes en Eric Bindervoet.

Place to be: de Groene Waterman.