ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (Σωκράτης)

Forum | doctoraat

Redesigning life

Geplaatst op 19-05-2013

bacteria_1

Op 24 mei 2013 zal Nathan Van Camp zijn doctoraal proefschrift verdedigen, met als onderwerp: Redesigning Life: Eugenics, Biopolitics and Originary Technicity. De verdediging vindt plaats om 14h in de Kapel van de Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, Antwerpen.