Activiteiten

Indien alles op aarde rationeel zou zijn, dan zou er niets gebeuren (F. Dostojevski).

24 Maart 2016

Aanslagen in Brussel: reflectie en bezinning

: 19h
: De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen

Mededeling vanwege het ‘filoSofa’-team omtrent de gewijzigde vorm en inhoud van de voorziene thema-avond. Bij de aanvang van deze thema-avond, twee dagen na de aanslagen te Brussel op 22 maart jl.:

Door de aanslagen van dinsdag in Brussel heeft onze thema-avond over terreur een andere wending genomen. We zijn allen diep geschokt dat de terreur deze week zo dichtbij is gekomen. We rouwen om de slachtoffers en leven diep mee met hun families en vrienden.

We vinden het zinvol om vandaag bij elkaar te komen. We willen deze avond laten verlopen in een sfeer die past bij de gebeurtenissen van eergisteren: in een sfeer van respect en bezinning. Geheel in die geest, wensen ook onze sprekers vandaag geen uitvoerige theoretische uiteenzettingen te houden. Ze willen vragen oproepen en samen met jullie naar antwoorden zoeken. We nodigen jullie uit om mee te denken en deel te nemen aan een gezamenlijk gesprek.

In die sfeer is de avond ook verlopen, met dank aan de sprekers, de professoren H. De Vriese en A. Cools, alsook aan alle aanwezigen, en de equipe van “De Groene Waterman”, die dit hebben mogelijk gemaakt en waarvoor het ‘filoSofa’ – bestuursteam allen hartelijk dankt.

___________

Thema-avond rond filosofie en terreur, m.m.v. prof. Herbert De Vriese, en prof. Arthur Cools, Wijsbegeerte, Uantwerpen.
Filosofische reflecties bij analyses en opiniebijdragen in de media in de periode onmiddellijk na de aanslagen in Parijs.

Wie zich inschrijft krijgt een kopie van de krantenartikels op voorhand toegestuurd; deze teksten lezen is een goede voorbereiding op de avond.

Programma van de avond (moderator Jan Theunis)

19h: Ontvangst met een glas en hapje

19h30 – 20h30: Inleiding en uiteenzetting over filosofie en terreur, door prof. Herbert De Vriese, vertrekkend bij de geselecteerde krantenartikelen. Filosofische analyse met focus op verschillende thema’s i.c. politiek van de angst, media en terreur, rationaliteit van het terrorisme. Na elk thema is er ruimte voor vragen en discussie.

20h30 – 20h45: Repliek door prof. Arthur Cools. Mogelijkheid tot vragen stellen en discussie

20h45 – 21h15: Wat nu? Vragen over actualiteit anno 2016. Het is de beurt aan het publiek om met pertinente ideeën en gedachten naar voren te komen.

22h: Einde van de avond