Activiteiten

Indien alles op aarde rationeel zou zijn, dan zou er niets gebeuren (F. Dostojevski).

22 Nov 2013

Hannah Arendt

: 18h
: Rodestraat R 212

Hannah Arendt: vertoning van de film (regie: Margarethe Von Trotta, 2012) gevolgd door een debat, ingeleid door Els Van Peborgh, filosofe en onderzoekster aan de Universiteit Antwerpen.

Hannah Arendt is een van de belangrijkste denkers van de twintigste eeuw. Haar boeken ‘Eichmann in Jerusalem’ en vooral ‘Totalitarisme’ blijven fascineren.
De film concentreert zich op de bekendste periode uit het leven van Hannah Arendt: haar niet onomstreden en invloedrijke verslag van de zaak-Eichmann voor het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker. Arendt: “The trouble with Eichmann was precisely that so many were like him, and that the many were neither perverted nor sadistic, that they were, and still are, terribly and terrifyingly normal. From the viewpoint of our legal institutions and of our moral standards of judgment, this normality was much more terrifying than all the atrocities put together”.

Aanbevolen lectuur:

Hannah Arendt, ‘Some questions of moral philosophy’, Social Research, 61 (1994) 4, p. 739 – 764.
Hannah Arendt, ‘Ideologie en terreur’, in: Totalitarisme, Amsterdam: Boom, 2005 (vert. Remi Peeters & Dirk De Schutter), p. 286 – 351.