Activiteiten

Indien alles op aarde rationeel zou zijn, dan zou er niets gebeuren (F. Dostojevski).

12 Mei 2016

De religieuze wortels van moderniteit

: 19h00
: Stadscampus, gebouw Rodestraat, lokaal R224

Prof. em. A. Cloots zal de debatavond inleiden.

De religieuze wortels van de moderniteit   – André Cloots

Vaak wordt het moderne denken gezien als een ontwikkeling tegen de godsdienst in. Heeft die moderniteit immers niet geleid naar secularisatie? De vraagstelling kan echter ook worden omgekeerd: in welke mate heeft de religie zelf bijgedragen tot de ontwikkeling van die moderniteit en tot de eruit voortvloeiende secularisatie? Die vraag is de laatste tijd meer en meer centraal komen te staan via denkers als Hans Blumenberg, Charles Taylor, Brad Gregory e.a. Vooral de hedendaagse Franse politieke filosoof Marcel Gauchet heeft die vraag uitgewerkt in zijn ondertussen klassiek geworden standaardwerk Le désenchantement du monde van 1985. Als politiek filosoof is Gauchet is vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van de democratie, maar het beeld dat hij schetst geldt voor heel de moderniteit. In de ontwikkeling daarvan staat voor hem de religie centraal, en dan vooral een aantal specifieke ontwikkelingen binnen het christendom.