Activiteiten

Indien alles op aarde rationeel zou zijn, dan zou er niets gebeuren (F. Dostojevski).

30 April 2015

De evolutie in het denken van Paul Ricoeur

: 19h30
: Rodestraat R212

debat ingeleid door professor emeritus Koen Boey, een geprivilegieerde getuige met een eigen visie.

Het vertrekpunt is het werk van Paul Ricœur: Histoire et verité, uit 1955. Koen Boey zal hieruit cruciale passages toelichten samen met kritische opmerkingen die hij selecteerde uit bestaande teksten. Hij zal dit tevens voorzien van nieuwe inzichten die hij speciaal voor deze avond heeft uitgeschreven, als een kritische leidraad bij het filosofisch parcours van Paul Ricœur. Op aanbeveling van zijn promotor begeleidde Paul Ricœur Koen Boey bij zijn doctoraatsthesis aan de Sorbonne, en hij beschouwt hem dan ook als zijn effectieve leermeester.

Het œuvre van deze Franse filosoof overspant een bijzonder rijke periode van de hoofdzakelijk continentale filosofie, gaande van o.m. de fenomenologie, over de hermeneutiek en de linguïstiek tot de ethiek. Hij heeft zijn stempel gedrukt op de hedendaagse filosofie en was tegelijkertijd actief betrokken bij de maatschappelijke veranderingen. Solidair met de studenten ging hij naar de nieuwe universiteit Paris-Nanterre, van waaruit de mei ’68 – revolte vertrok en waar hij zijn verantwoordelijkheid opnam als decaan van de faculteit Letteren en Humane Wetenschappen, wat niet belette dat hij nadien door de studenten onheus behandeld werd, toen hij de legendarische vuilbak over zijn hoofd kreeg. Na zich tijdelijk in Leuven opnieuw te hebben toegelegd op de studie van Husserl, trok hij als academicus de wereld rond. Van beide aspecten van deze uitzonderlijke levensloop was Koen Boey niet alleen een bevoorrecht getuige maar tevens een gewaardeerd ‘compagnon de route’. Hij zal dit toelichten in de aanloop naar het debat dat hij zal voorzitten.

Een aan te raden brontekst is : Ricœur, Paul, Histoire et Vérité, Paris: Éd. Du Seuil, 2ième Éd., chapitre “L’histoire de la Philosophie et l’unité du vrai”, p. 45-61. Eenieder die zich inschrijft ontvangt de door Koen Boey reeds geselecteerde teksten en tevens zijn het opstel, speciaal voor deze debatavond geschreven.

Wil je er graag bij zijn? Meld je aan via deze website of stuur een berichtje naar info@filosofa.be .