Activiteiten

Indien alles op aarde rationeel zou zijn, dan zou er niets gebeuren (F. Dostojevski).

25 April 2014

Analytische filosofie: alleen voor filosofen?

: 19h30
: R212 (Rodestraat, Antwerpen)

Beschouwingen over de filosofie van Peter Bieri (en de toestand van de filosofie in het algemeen), door professor Joachim Leilich, Universiteit Antwerpen.

De (Duitse) Popularphilosophie was een poging de bevindingen van de filosofie – voornamelijk met de Verlichting – op een toegankelijke manier bekend te maken aan een breed publiek. Dergelijke pogingen bestaan er zeker ook vandaag, maar op het terrein van de analytische wijsbegeerte is zoiets vrij zeldzaam, omdat ze een filosofie voor filosofen lijkt te zijn.

De hedendaagse, analytisch filosoof Peter Bieri (ook een gekend romancier onder het pseudoniem Pascal Mercier) vormt hierop een uitzondering. In heel wat werken richt hij zich ook tot de niet-filosoof met onderwerpen, die aansluiten bij een kritisch denken over existentiële vragen, zoals: wat is vrijheid, wat betekent het zichzelf te ontwikkelen, hoe moeten we leven. Maar houdt dit niet het risico in van vervlakking of eclecticisme?

Joachim Leilich (UAntwerpen) heeft zo zijn kijk op wat filosofie zou kunnen zijn en betekenen voor een maatschappij. De casus Peter Bieri is een aanleiding om een boeiende discussie aan te gaan over de toestand van de filosofie in het algemeen.

 

Literatur:

Wie wollen wir leben?  

Was bleibt von der Analytischen Philosophie, wenn die Dogmen gefallen sind?  (video van een voordracht)