ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (Σωκράτης)

Working at the Base of the Pyramid

Geplaatst op 25-02-2014

Working-at-the-base-of-the-pyramid-1Working at the Base of the Pyramid: A Vocation of the Business Leader?

UCSIA en het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen nodigen u op van harte uit voor de lezingen van de professoren Patricia Werhane en Geert Demuijnck, die momenteel de Leerstoel Jef Van Gerwen bekleden.

Donderdag 27 maart 2014, 18:00u-20:00u

Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Deelname is gratis.

Info & online inschrijven

 

 

(Martin M)

Reageer hier