ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (Σωκράτης)

Moraal en religie in de Verlichting

Geplaatst op 25-02-2014

29 maart 2014, Hof Van Liere

spinoza_1

Georganiseerd door het Departement Wijsbegeerte en het Centrum Pieter Gillis

09.45 – Welkom

10.00. Piet Steenbakkers, ‘God als ethisch ideaal: Spinoza over de gespannen verhoudingen tussen godsdienst en moraal’

11.00 Koffie

11.30. Willem Lemmens, ‘Over bijgeloof en enthousiasme: Humes morele kritiek van de religie’

12.30 Lunch

14.00. Geert Van Eekert, ‘Kant over religie, zelfbedrog en bijgeloof’

15.00 Koffie

15.30. Walter Van Herck, ‘Religie en atheïsme in de Encyclopédie’

16.00 Slot

(Toegang gratis – gelieve uw aanwezigheid te melden aan livia.verbrugge@uantwerpen.be)

(Martin M)

Reageer hier