ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (Σωκράτης)

Forum | februari 2014

Working at the Base of the Pyramid

Geplaatst op 25-02-2014

Working-at-the-base-of-the-pyramid-1Working at the Base of the Pyramid: A Vocation of the Business Leader?

UCSIA en het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen nodigen u op van harte uit voor de lezingen van de professoren Patricia Werhane en Geert Demuijnck, die momenteel de Leerstoel Jef Van Gerwen bekleden.

Donderdag 27 maart 2014, 18:00u-20:00u

Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Deelname is gratis.

Info & online inschrijven

 

 

Moraal en religie in de Verlichting

Geplaatst op

29 maart 2014, Hof Van Liere

spinoza_1

Georganiseerd door het Departement Wijsbegeerte en het Centrum Pieter Gillis

09.45 – Welkom

10.00. Piet Steenbakkers, ‘God als ethisch ideaal: Spinoza over de gespannen verhoudingen tussen godsdienst en moraal’

11.00 Koffie

11.30. Willem Lemmens, ‘Over bijgeloof en enthousiasme: Humes morele kritiek van de religie’

12.30 Lunch

14.00. Geert Van Eekert, ‘Kant over religie, zelfbedrog en bijgeloof’

15.00 Koffie

15.30. Walter Van Herck, ‘Religie en atheïsme in de Encyclopédie’

16.00 Slot

(Toegang gratis – gelieve uw aanwezigheid te melden aan livia.verbrugge@uantwerpen.be)